Terma dan Syarat
  • Kami adalah perantara insurans dalam talian dan melalui laman web ini kami menawarkan perkhidmatan perbandingan dan penjualan insurans kenderaan . Sebilangan produk dan perkhidmatan ini ditawarkan oleh laman web pihak ketiga yang dihubungkan melalui laman web kami. Sekiranya ini berlaku, anda akan terikat dengan terma dan syarat pihak ketiga. Dalam Terma dan Syarat ini, “ kami ”, “ kami ” dan “ kami ” bermaksud Coveme.my dan “ anda ” dan “ anda ” bermaksud mana-mana orang yang menggunakan laman web kami. Sekiranya anda tidak pasti mengenai aspek apa pun dari Terma & Syarat ini, sila hubungi kami untuk penjelasan lebih lanjut.
   • Kami berusaha untuk mencari sebut harga yang paling kompetitif untuk produk dan perkhidmatan insurans atau insurans lain. Kami juga akan berusaha untuk memberi anda maklumat yang anda perlukan untuk membuat pilihan yang tepat mengenai dasar atau produk mana yang paling sesuai dengan keperluan anda. Kami membandingkan produk kereta, motosikal dan insurans lain dari pelbagai syarikat insurans.Untuk melihat senarai panel insurans kami sila lihat halaman utama.
   • Kami akan meminta anda mengisi borang maklumat untuk menghasilkan senarai sebut harga berdasarkan jawapan yang anda berikan dan memberikan maklumat yang anda perlukan untuk membantu menentukan dasar yang tepat atau produk yang sesuai untuk anda. Ini akan membolehkan anda membuat pilihan sendiri. Kami tidak memberikan nasihat atau membuat cadangan. Anda tidak akan dikenakan bayaran kerana menggunakan servis dilaman web kami. Sebaliknya, apabila anda menggunakan laman web kami untuk membeli produk atau perkhidmatan dari pihak ketiga, pihak ketiga tersebut membayar komisen kepada kami. Laman web kami membolehkan anda mengakses perkhidmatan dalam talian bebas kami yang membandingkan produk dan perkhidmatan insurans
   • Anda tidak dibenarkan melakukan apa-apa perkara yang boleh menjejaskan keselamatan laman web kami atau maklumat atau bahan yang disimpan di dalamnya. Anda tidak boleh mengendalikan pautan ke laman web kami tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis dari pihak kami. Sebarang kebenaran tersebut boleh ditarik balik tanpa notis dan kami berhak untuk meminta anda segera melepaskan pautan tersebut.
   • Kami akan memberikan sebut harga berdasarkan maklumat yang anda berikan kepada kami. Menjawab semua soalan dengan jujur, sepenuhnya dan memastikan bahawa sebarang andaian yang anda buat adalah betul. Kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan polisi insurans anda tidak sah atau harga menjadi lebih mahal. Anda juga mungkin bertanggungjawab atas sebarang kos pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan.
   • Sebelum membuat pembayaran adalah sangat penting untuk memastikan semua butiran maklumat dari syarikat insurans yang tertera di sebut harga adalah betul. Oleh itu, anda harus memastikan bahawa semua maklumat yang anda berikan kepada kami adalah lengkap dan tepat. Kami atau penyedia insurans tidak akan memeriksa maklumat ini untuk anda. Sekali lagi, kegagalan melakukan ini boleh menyebabkan insurans anda tidak sah atau kenaikan dari segi harga polisi tersebut.
   • Penting untuk anda membaca terma dan syarat syarikat insurans untuk memastikan anda memahami dan bersetuju dengannya. Terma dan syarat syarikat insurans tidak sama dengan kami dan ini akan menjadi syarat yang anda setuju apabila anda menerima sebut harga tersebut.
   • Anda juga perlu membaca semua dokumen insurans yang dikeluarkan kepada anda dan memastikan bahawa anda mengetahui perlindungan, had dan syarat lain yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi terma dan syarat penanggung insurans boleh membatalkan polisi anda. Anda juga harus memastikan bahawa semua butiran anda mengenai dokumen polisi betul, termasuk sebarang andaian yang mungkin dibuat bagi pihak anda oleh syarikat insurans. Sekiranya maklumat yang diberikan oleh anda tidak betul, adalah tanggungjawab anda untuk memberitahu syarikat insurans. Kegagalan untuk memberitahu syarikat insurans mengenai sebarang kesalahan atau maklumat yang hilang boleh membatalkan polisi anda.